วันที่ 13 - 14 มกราคม 2024

TEATA Outing 2024 ประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2567

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2567

 

โดยมี อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง (อ.กู๊ด) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ เป็นผู้เปิดประชุมและผู้บรรยาย การอัปเดตแนวโน้มทางการพัฒนาการตลาดและธุรกิจเพื่อโอกาสในการพัฒนาสมาคม TEATA และธุรกิจท่องเที่ยว และการคิดเชิง Business Model เพื่อการพัฒนา TEATA และธุรกิจท่องเที่ยว 

 


Visitors: 140,657