วันที่ 30 เมษายน 2024

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ ห้องประชุมเบญกุล ชั้น 2 โรงแรม รอแยล เบญจา ถนนสุขุมวิทซอย 5 (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา) กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

 

 

Visitors: 140,650