ReadyPlanet.com
dot
dot
TEATA BODs
dot
dot
ACTIVITIES
dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot


Flag Counter


About TEATA > Awards

ริษัทหนุ่มสาวทัวร์

 • พ.ศ. 2533
ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นทางด้านทัวร์ในประเทศธุรกิจการท่องเที่ยว
 
 • พ.ศ. 2541
ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิทธิของผู้บริโภคในโครงการปีคุ้มครองผู้บริโภค 2541-2542
 
 • พ.ศ. 2547
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครั้งที่5 ประจำปี 2547 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
 • พ.ศ. 2550
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในวาระครบรอบ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2550 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภทบริษัทนำเที่ยวในประเทศ
 
 • พ.ศ. 2551
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่7 ประจำปี 2551 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเภทรายการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศดีเด่น (Thailand Tourism Awards 2008)

สามพราน ริเวอร์ไซด์

 • พ.ศ. 2528
สนามกอล์ฟสามพรานได้รับรางวัลหนึ่งใน 25 สนามกอล์ฟยอดเยี่ยมของโลก โดย Golf Monthly ประเทศอังกฤษ
 
 • พ.ศ. 2529
นางสุชาดา ยุบบูรณ์ ได้รับรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  จาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
 
 • พ.ศ. 2532
- สวนสามพราน และโรงแรมโรสกาเด้น ได้รับรางวัล The Expotel Award Of Excellence Incentive Travel จากสมาคม Incentive ประะเทศอังกฤษ
- สนามกอล์ฟสามพรานได้รับรางวัลหนึ่งใน 24 สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในโลก โดย Golf  Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2538
นางสุชาดา ยุวบูรณ์ ประธานกรรมการสวนสามพราน ได้รับรางวัลดีบุคคลดีเด่น ในอุตสหกรรมการท่องเที่ยวของภาคพื้นแปซิฟิก ในงานประชุมสมาคมท่องเที่ยวแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (PATA)ณ ศูนย์ประชุมซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2539
สวนสามพราน ได้รับรางวัลสถานที่ท่องเที่ยวแบบนันทนาการยอดเยี่ยม และรางวัลสถานที่พักดีเด่น จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
 • พ.ศ. 2541
รายการนำเที่ยว “ไทยลีฟวิ่ง” ของโรงแรมโรสกาเด้นได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 
 
 • พ.ศ. 2545

ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

 • Distinguished Service World Brotherhood and Peach Award จากการประชุม 17th Congress of UPLI International Poets
 • เหรียญเกียรติคุณศิลป์  พีระศรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลจากงานแสดง Incentive Travel & Conventions Meetings Asia
 • รางวัล Good Food Award จาก Saga Holidays Limited U.K
   
 • พ.ศ. 2547
นางสุชาดา ยุวบูรณ์ รับรางวัล “เพชรสยาม สาขาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
 • พ.ศ. 2548
กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตรผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนาการศึกษาตาม โครงการ “แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติศึกษา”
 
 • พ.ศ. 2549
รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)” ซึ่งคัดเลือกโดย คณะอนุกรรมการคัดเลือก และเผยแพร่ผลงาน ดีเด่นของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 • พ.ศ. 2550
นางสุชาดา ยุวบูรณ์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้รับรางวัล Thailand Top 100 HR หรือ นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 • พ.ศ. 2551
รับรางวัลยอดเยี่ยม สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการจากการประกวดรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่  7 ซึ่งจัดขึ้นโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
 • พ.ศ. 2552
- รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมจาก Green Globe ( ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Earth check) 
- รางวัล Stickiest Green Booth จากงาน IT&CMA CTW Asia Pacific
- รางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบ ( Happy Work Place) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 
 
 • พ.ศ. 2553
- สวนสามพรานได้รับรางวัล ผลงานการประกวดการจัดงานธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Thailand  Creative Event Awards หรือ TCEA) จาก สำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. 3 รางวัล ดังนี้

- รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีม
- รางวัลอันดับสาม ประเภทการสร้างประสบการณ์ประทับใจ
- รางวัลอันดับสาม ประเภทกิจกรรมที่มีรูปแบบและแนวคิดที่น่าสนใจ
- ได้รับเกียรติบัตร “โรงแรมเสริมสร้างสุขภาพ : โรงแรมปลอดบุหรี่” จาก มูลนิธิใบไม้เขียว
- รางวัล Stickiest Green Booth จากงาน IT&CMA CTW Asia Pacific
 

 • พ.ศ. 2554

- รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น สาขาการสืบทอดทางวัฒนธรรม หรือ รางวัลอังคาร กัลยาณพงศ์  ในการประกวด”รางวัลนายกรัฐมนตรี ผลงา เศรษฐกิจ    สร้างสรรค์ดีเด่น” (PM’ Creative Award)
- รางวัล Stickiest Green Booth จากงาน IT&CMA CTW Asia Pacific

 • พ.ศ. 2555
- รางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบ (Happy Work Place) จากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมหกรรม Happy Workplace    Forum 2011: 5 Apps To Happy Workplace 3.0 

-รับร างวัล  Asia Responsible Entrepreneurship Awards หรือ AREA Awards ภูมิภาคเอเชีย ในสาขา SME CSR จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระ   ที่สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ โดยมอบให้กับบริษัทหรือองค์กรในภูมิภาคเอเชีย ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เบิร์ดอายวิวทัวร์ จำกัด

1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดูนกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประเภทสมัครเล่น (Swarovski Optik 8Th Thailand Bird Race)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันดูนกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประเภททั่วไป (Swarovski Optik 10 Years Anniversary 18 - 19 December 2004
    10Th Thailand Bird Race Bird Conservation Society of Thailand)
3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดูนกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประเภททั่วไป (Swarovski Optik 9Th Thailand Bird Race)
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแรลลี่ กรุงเทพฯ-ภูหิน-ร่องกล้า จากนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย 
5. Thailand Tourism Standard 2007-2010 Bird Watching Standard (Excelient)

บริษัท เชียงใหม่ แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด 

 • Year 2004 Tourism Award "outstanding Performance for inbound tour program" by The Tourism Authority of Thailand.
 • Year 2007 Rafting Standard (Excellent) by The Ministry of Tourism and Sport of thailand.

 

 
About TEATA alt - wird geloescht

About TEATA > About TEATA article
About TEATA > Mission and Vision article
About TEATA > Training article
About TEATA > FAM Trip article
About TEATA > Member Activity
About TEATA > Committees articleCopyright © 2014 All Rights Reserved.